Europejski Fundusz Społeczny Unia Europejska

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 
O Projekcie

Termin realizacji projektu

1 lipca 2006 r. – 31 grudnia 2007 r.


    Projekt pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” ma na celu zmianę postaw pracodawców, społeczności lokalnej i decydentów oraz wzrost zainteresowania aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych i rozwiązaniami prawnymi, jakie można zastosować przy zatrudnianiu niepełnosprawnego pracownika.
      Cele te zostaną osiągnięte poprzez organizację kampanii informacyjno – promocyjnej, na którą będą się składać:
   Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia pokażą pozytywne przykłady aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zwrócą uwagę na korzyści płynące z zatrudniania niepełnosprawnego pracownika, jak również stworzą klimat społeczny sprzyjający pozytywnemu postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Planowane działania dotyczą integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4. „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"
 
gości: 493482
Biuro projektu:
Urząd Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7 pok. 2, 35-002 Rzeszów, tel./fax 017 875 45 79, tel. (017) 875 45 80
e-mail: biuro_on@erzeszow.pl